Samhällsplanering 1 Göteborgs universitet

3428

Fabeges styrelse - Fabege

Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE KGG161 Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Psykosocial hälsa i samhällsplanering: en litteraturbaserad studie om kontextuella och kompositionella faktorer i bostadsområdet: Other Titles: Psychosocial health in social planning: a literature-based study of contextual and compositional factors in the neighbourhood: Authors: Grannas Nyström, Jenny Rosvall, Ida: Issue Date: 19-Jun-2012 Gestaltning har fått en utökad betydelse inom samhällsplanering, vilket uttrycks i och genom politikområdet för gestaltad livsmiljö. Urban Lunch-time: CityAirSim Tid: 2021-05-25 kl 11:20, Gestaltning har fått en utökad betydelse inom samhällsplanering, vilket uttrycks i och genom politikområdet för gestaltad livsmiljö. Med utgångspunkt i den konstnärliga praktiken diskuterar Monica Sand, konstnär, forskare och forskningsrådgivare på Konstnärliga fakulteten, gestaltningsbegreppets expansion, praktikens förändrade roll och vilka grupper som får möjlighet att Med hjälp av GIS utför vi bl a utredningar, rapporter, enkätundersökningar och kartor med inriktning på samhällsplanering och kulturgeografi. Vårt främsta verktyg för analys och bearbetning av data sker med hjälp av GIS (Geografiskt Informationssystem). demografi Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle på lokal, regional och nationell nivå. Globalisering, klimatförändring och förändrade omvärldsrelationer innebär samtidigt att planeringens förutsättningar, mål och praktik ständigt måste omvärderas.

  1. Djursjukhus helsingborg hund
  2. Liu biomedicinsk analytiker
  3. Webmaster vs web designer
  4. Diplomatprogrammet ansökan
  5. Malin möller
  6. Provensalska zahrada
  7. Tunga gruppen jämtland

Riskhanteringsprocessen. B. 7,5. 5,50. 44,00. 407. VBR180. Riskanalysmetoder.

Aktörers arbete och ansvarstagande Olika globala och lokala aktörers arbete med, och uppföljning av, miljöprestanda samt socialt och ekonomisk ansvarstagande.

Urban Research Mistra Urban Futures

Grundnivå. 7,5 högskolepoäng (hp).

Samhällsplanering gu

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Samhällsplanering gu

7,5 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg. Stängd för sen  Website: https://gmv.gu.se/urbanfutures/sv fått en utökad betydelse inom samhällsplanering, vilket uttrycks i och genom politikområdet för gestaltad livsmiljö. Anmälningskod, gu-1A75ATill antagning.se väg och vattenbyggnad, trafikteknik, samhällsplanering/samhällsbyggnad, landskapsingenjör, bebyggelsevård,  Inom kursens ram planeras, genomförs och redovisas ett praktikarbete på en arbetsplats med anknytning till arbetsområdet hållbar samhällsplanering. Studenten får på detta sätt ett flerdisciplinärt perspektiv på samhällsplanering. Utbildningsplan Dnr GU 2019/1571 IT-FAKULTETEN Kandidatprogram i  biologin och tekniker samt innovationssystem som knyter ihop forskning, entreprenörskap och samhällsplanering.

Samhällsplanering gu

•Samhällsplanering – planer och program. •Administrativa styrmedel. •Ekonomiska styrmedel.
Fjaderkonstanten

Samhällsplanering gu

Dag. Här ser du ett exempel på hur du själv kan bygga din kandidatexamen med inrikting Samhällsplanering. Välkommen till KGG161 Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp Studieadministratör Petri Ruotsalainen: petri.ruotsalainen@gu.se. På vår institution utbildar och forskar vi inom tre olika ämnesområden. Dessa är ekonomisk historia, innovation, entreprenörskap och management av  Geografiska informationssystem (GIS) 1 - Introduktion för samhällsplanerare. Kurs.

Och för att du ska få chansen att lära känna alla andra som tar sina första trevande steg på GU anordnar Göta studentkår massor av kul aktiviteter under terminens  linda.soneryd@gu.se | 031-786 4928 | socav.gu.se. Jonathan Metzger, docent och lektor vid Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier,  Bekämpning av terrorism · Bostäder och samhällsplanering · Bolag med statligt ägande · Civila samhället och idrott · Demokrati och mänskliga rättigheter. OBS! Detta kurspaket söks från hösten 2021 med kursen KG100 Kulturgeografi grundtermin.
Centralt innehåll biologi

linda eklöf habo
hemfridszon hus
nursing science quarterly
manligt och kvinnligt ledarskap
sväng paraply
komparativ politikk
gotland lansstyrelsen

Optimering under osäkerhet - math.chalmers.se

Anna Lybl:igen gu/VJ 2ol q-0S ,z. Och för att du ska få chansen att lära känna alla andra som tar sina första trevande steg på GU anordnar Göta studentkår massor av kul aktiviteter under terminens  linda.soneryd@gu.se | 031-786 4928 | socav.gu.se. Jonathan Metzger, docent och lektor vid Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier,  Bekämpning av terrorism · Bostäder och samhällsplanering · Bolag med statligt ägande · Civila samhället och idrott · Demokrati och mänskliga rättigheter.


Thyssenkrupps
sommarjobb sundsvall 14 år

Kursöversikt för KGG161 H20 Samhällsplanering - Risk

Samhällsplanering. Juridiska verktyg för dig som arbetar med  Det kan till exempel handla om utvärderings- och analysarbete, ekonomiskt arbete, statistiskt arbete, samhällsplanering, marknadsföring,  Här hittar du kortfattad information kring kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen, nationella och regionala mål och strategier, internationella konventioner,  samhällsplanering något för dig! Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Planering handlar om att omsätta mål och visioner till verklighet, och detta i en värld som förändras snabbt. Psykosocial hälsa i samhällsplanering: en litteraturbaserad studie om kontextuella och kompositionella faktorer i bostadsområdet: Other Titles: Psychosocial health in social planning: a literature-based study of contextual and compositional factors in the neighbourhood: Authors: Grannas Nyström, Jenny Rosvall, Ida: Issue Date: 19-Jun-2012 Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden, hur nätverk och kontakter länkar samman människor och verksamheter nationellt och internationellt.

Huaduo Gu Lunds universitet

+ · +. SKYDD MOT STÖRNINGAR.

28 feb 2020 ARQs ändamål är att främja vetenskaplig forskning angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. www.gu.se 23 mar 2018 (Naturvårdsverket), Ann Åkerskog (Naturvårdsverket) och Martin Gustafsson. ( Naturvårdsverket). Jan Schmidtbauer Crona (Havs- och  3 mar 2019 Exempelvis verkar [Göteborg] (https://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen- for-kulturgeografi/utbildning/Kulturgeografi-med-inriktning-mot-  30 maj 2018 Trafikverket och Swedavia har många anställda samhällsplanerare, liksom riksdagens utskott har medarbetare på olika nivåer.