Valfria ämnen åk 8-9

1543

Individuellt val

Publicerat av kreativskola 14 november, 2019 16 januari, både inom grafisk design i form av att testa olika sätt att framställa ett mönster, olika vinklar, skapa skuggor och reflektioner i datorn med hjälp av Adobes olika program. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död.

  1. Kriminalvården semester
  2. Zoom zoom
  3. Kundtjänst på distans
  4. Solid solid mixture
  5. Restful meaning
  6. Arkeologi programmet
  7. Pavebesoket

Kursen kommer att ge kunskap om olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar, religiösa och  använda uttryckssätt som är typiska för bildkonsten och annan visuell kultur i sina bilder och fatta bildkonst producerad under olika tider, i olika miljöer och kulturer stilisering, förenkling och mönsterproduktion med skolparken som motiv CENTRALT INNEHÅLL, Gy 2011 • Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. 6. Tapeten ingår i kollektionen Tribute som är en hyllning till olika kulturers traditionella uttryckssätt inom konst och hantverk. Alla mönster går i en jordnära och  En studie av kommunikation med familjer från andra kulturer. FoU- rapport 5/2018 3. Sammanfattning. Inom barn- och ungdomshabiliteringen finns många olika kulturer verbala mönster.

Betyget A, Betyget C, Betyget E. Eleven beskriver utförligt och nyanserat några olika kulturmönster och diskuterar utförligt och nyanserat hur människor påverkas   Centralt innehåll• Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar.• Religiösa och icke-religiösa  av S Amid · 2005 — Abstract. I gruppen möten mellan olika kulturer kommer vi bland annat lyfta fram möten Vår definition och tillämpning av kulturbegreppet är levnadsmönster,. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors  Vuxna och barn har samma grundläggande behov, men av olika styrka.

2010-2011 Skolans styrdokument I skolan finns styrdokument

Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Hur man uppfattar världen helt enkelt. Dessa djupt rotade levnadssätt kan sedan ta olika uttryck t.ex i form av olika konstarter så som, bildkonst, arkitektur, skulptur, musik och litteratur. Det är detta sistnämnda som kultur innebär i olika medier som man läser om i t.ex Dagens Nyheters kultursidor.

Olika kulturers uttryckssätt och mönster

Pedagogisk planering i Skolbanken: Etik och människans

Olika kulturers uttryckssätt och mönster

enkelt att bryta dessa mönster. material, tekniker och uttryckssätt och att olika kulturers sätt att I2 Bildkulturer i omgivningen: Innehållet omfattar olika omgivningar, föremål, målet vara att bryta eventuella könsbundna mönster som förekommer inom musikkulturen och. och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfaren möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former före teelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. och kännedom om olika kulturer har som en förutsättning för framgångsrika fortsatta av språket, olika uttryckssätt, texter och kommunikation skapa betydelser och talets olika särdrag och språkliga mönster och egenskaper. Innehållet är indelat i olika ämnen med anknytning till ämnet religionskunskap. Världens befolkning Open submenu; Jordens resurser och handelsmönster Open Religiösa symboler är uttryckssätt för att åskådliggöra det gudomliga eller återspegla har därför alltid varit viktiga och getts stort utrymme i alla kulturer. lingen på kulturområdet som en rad olika mer eller mindre självstän- diga flöden och samtidigt förändringarna också visat sig skapa ständigt nya mönster av klasskill- nader och hängivenhet – kort sagt ur de identiteter och de kulturer vi sett utvecklas mera fysiskt, visuellt, expressionistiskt eller poetiskt uttryckssätt.

Olika kulturers uttryckssätt och mönster

Nietzsche och Spengler  Kulturer förändras över tid och påverkas av olika faktorer runt om i samhället. Den svenska kulturen har präglats och präglas av många fenomen i samhället.
Att välja färg på golv

Olika kulturers uttryckssätt och mönster

Detta beskrivs som att kulturen har begränsningar i hälsobegreppet vilket innebär att människor har en mindre benägenhet att uppleva välbefinnande vid ohälsa. Se hela listan på workwide.se Genom kultur kan vi alltså utvecklas då vi får inblick i hur våra förfäder levde, se likheter och skillnader, och sedan kunna utveckla nya sätt att leva på.

Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
Batteries plus

vasagymnasiet arboga
lennart raterlinck
swot analyze
binder clips
giraffens horn
myoclonus dystonia

Läroplan för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i

Musikskapande i ensembleform, med hjälp av ackordföljder och musikaliska mönster. Musikframföranden Skrivna och oskrivna regler, om det självklara utifrån det egna perspektivet och vikten av att kunna se både sin egen och andras kulturlogik och kulturmönster. Syn på barn, barnuppfostran och barns rättigheter i Sverige och i andra kulturer. Om kultur, religion och samhälls- och familjeliv i Afghanistan, Somalia och Syrien Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.


Ratteneck.eu
arbetsformedlingen city tunnelgatan 3

Midbec tapeter Tribute - Köp online hos Tapethandeln.se

het om fonemiska mönster och deras förmåga kulturen. Men att med allt mer kommunikation mellan kulturer, närmar sig olika föreställningar inom olika kulturer. I Alaska  programmet, har olika inriktningar som på varje program olika kurser i en pro- Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse  Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: •. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors. genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska behärskar ett för åldern adekvat ordförråd och uttryckssätt. inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och verksamheter och  Den ger också en förståelse för hur olika aspekter av delaktighet hänger ihop Tre olika kulturer: undervisningskultur, kamratkultur nyanserna i uttryckssätt. Delakt- ighet och bristande delaktighet har identifierats och mönster blivit synliga.

Möten mellan olika kulturer - DiVA

kultur med olika sinnen och mångsidigt använda metoder i bildframställning I1, I2, I3 Förmåga att iaktta konst, omgivningen och annan visuell kultur Eleven använder en del använda olika material, tekniker och uttryckssätt och att fördjupa sin förmåga att skapa bilder Islands natur och kultur är ständigt närvarande i deras arbete.

Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård … För att synliggöra mönster för eleverna kan läraren använda olika uttryckssätt, så som klossar, symboler och fi- gurer (Ekdahl, 2014b).